اطلاعاتی‌ چند در رابطه با ویروس ایدز و انتقال سرایت مریضی( بیماری) عفونت های مقاربتی جنسی

در صفحات ذیل (زیر) اطلاعات کامل ابتلا به ویروس ایدز و انتقال سرایت بیماری‌های عفونی جنسی‌ دیگر بیان شده است.

 

 

امور اداره‌های کلینیک و بهداشت ولایت نرد راین  وستفالن  NRW  آماده جوابگویی به سوالات و مشکلات شما می‌‌باشد. این مشاوره‌ها به صورت محرمانه، بدون نام(بی نام)، خیلی‌ ساده، رایگان دررابطه با  ویروس ایدز و انتقال سرایت بیماری‌های عفونی(چرکی) جنسی‌ دیگر می‌‌باشد.
-
> رابطه مشاوره‌ها

 

در این مورد می‌‌توانید تقاضای لابراتوار  (تست) رایگان، بدون نام(بی نام) دررابطه با  ویروس ایدز ،(یافت آنتی‌ژن، یافت‌هایی‌ در گلبول‌های سفید، یافت‌های لابراتواری ‌) و مریضی  سیفیلیس نمایید.
-> پیشنهاد آزمایش