اطلاعاتی‌ چند در مورد ویروس ایدز و انتقال سرایت بیماری عفونت های مقاربتی جنسی

در صفحات زیر اطلاعات مفصلی درباره حا ای فاو / ایدس وسایر عفونت های مقاربتی را مطالعه  کرد میتوانید.

امور اداره‌های بهداشت استان نرد راین  وستفالن NRW  آماده هر نوع پاسخ به سوالات و مشکلات شما می‌‌باشد. این مشاوره‌ها به صورت محرمانه، بدون نام(بی نام)، خیلی‌ ساده، رایگان در مورد  ویروس ایدز و انتقال سرایت بیماری‌های عفونی جنسی‌ دیگر می‌‌باشد.
->
امور مشاوره‌ها

در این مورد می‌‌توانید تقاضای آزمایش (تست) رایگان، بدون نام(بی نام) در مورد ،(یافت آنتی‌ژن، یافت‌هایی‌ در گلبول‌های سفید، یافت‌های آزمایشی‌) و بیماری سیفیلیس نمایید.
->
پیشنهاد آزمایش