Информации за ХИВ/СПИН и болести предавани по полов път.

На следните страници ще намерите подробна информация  за  заразяването с вируса на ХИВ/СПИН и за болестите предавани по полов път.


Ако имате въпроси относно заразяването с вируса на СПИН и други болести предавани по полов път, можете да се обърнете към здравните служби на Федерална провинция Нордрейн-Вестфалия (NRW) на Федерална Република Германия.
Косултациите са безплатни, поверителни и анонимни.
-> Места, в които можете да потърсите помощ и съвет

Изследванията за евентуално заразяване с вируса на СПИН (ХИВ-Антиген-Антитела-Тест) и за инфекция с причинителя на Сифилис са безплатни.
-> Възможности и предложения за изследване