انتقال مریضی ویروس ایدز

در صفحات بعدی‌ مشاهده می‌‌کنید که، آیا شما در معرض خطرانتقال و عفونت  ویروس ایدز قرار گرفته اید، یا اینکه شما به یک مشورت و یک معاینه لابراتواری خاص (موثر) احتیاج دارید.

در اداره کلینیک و بهداشت شما می‌‌توانید از طریق مشورت اطلاعات دقیق تری به دست آورید، همچنین امکان پیشنهاد معاینه لابراتواری در این امور به شما توصیه می‌‌شود.

--> آزمایش خطر ابتلا ومبتلاشدن