Предаване на вируса на СПИН /ХИВ/

На последващите страници можете да проверите дали по принцип сте се намирали в рискова ситуация за заразяване с вируса на СПИН и дали би било целесъобразно да се консултирате със специалист и да си направите ХИВ-Tест.

Повече информация за консултации и възможности да проверите своя здравен статус можете да получите на страницата на здравните служби.

Те ще Ви информират! При необходимост потърсете контакт с тях!

- > Тествайте Се!