Можете да се тествате!

Здравните служби на Федерална Провинция Нордрайн-Вестфален (NRW), предлагат безплатно, анонимно и поверително консултации относно ХИВ/СПИН и други болести предавани по полов път.

Възможно е да се тествате безплатно и анонимно дали сте се заразили с вируса на СПИН и Сифилис. Дали  е възможно да се тесвате за други инфекции, които се предават по полов път, може да попитате в здравната служба по местоживеене.