Възможностите, които Ви се предоставят да получите помощ и съвет и местата където можете да се тествате

Здравните служби на федералната провинция Нордрейн-Вестфалия (NRW) на Федерална Република Германия (BRD) предлагат поверително, анонимно и безплатно консултации по въпросите за евентуално заразяване, предпазване от заразяване и лечение на ХИВ/СПИН и други болести предавани по полов път.

Изследването за наличието на възможна инфекция с ХИВ и Сифилис е безплатно и поверително.