HIV ve Frengi (Syphılıs) testleri hakında bilgiler

NRW Sağlık Kurumları -  HIV/AIDS, Frengi ve Sex yoluyla bulaşan enfeksiyonlar hakında anonim ve ücretsiz danışmanlık sunmaktadır.